+421 950 140 400 dakujem@nadaciadakujem.sk Seberíniho 1765/9 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

ĎAKUJEME za 2%

Tieto finančné prostriedky pre Vás ako darcu nepredstavujú žiadne dodatočné náklady! Pochádzajú z už zaplatených daní. Poďme na to - dajme tomu spolu zmysel.)

Ako na to?

  1. Najneskôr do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
    /Aby ste mohli darovať 2%, musíte pri vypĺňaní žiadosti, vyznačiť nasledovné: Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona). ☐ (vyznačí sa x)./
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
  4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Údaje nadácie ĎAKUJEM, sú predvyplnené  v editovateľnom .pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO: 52076407
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Nadácia ĎAKUJEM, n.o.
Ulica: Seberíniho
Číslo: 1765/9
PSČ: 82103
Obec: Bratislava

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2022

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete 

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému.